Amerikanske journalister fornøyd med jobben men bekymret for framtiden


Publisert: 16. juni 2022

Kategori: Uncategorized

Forfatter: NordicPressCenterDel denne artikkelen:


Amerikanske Pew Research Center har nylig intervjuet nærmere 12000 journalister i USA om deres hverdag, dagens medieverden, arbeidsvilkår og tanker om framtiden. Til tross for utfordringer er det et stort flertall, sju av ti, som ikke bare liker jobben sin men som også ville valgt samme karrierevei dersom de hadde startet i dag. De sier seg stolt av sitt arbeid, og henter mye av sin glede i hverdagen fra innsatsen de gjør. Men undersøkelsen viser også at journalistene i større grad enn publikum generelt ser utfordringene i amerikansk presse: Tre av fire journalister ser det som et problem at publikum i stor grad henter sin informasjon fra kilder med samme politiske grunnsyn (bare 39% av publikum bekymrer seg for dette). Et stort flertall (over 70%) av journalistene mener at oppdiktet informasjon er et stort problem i USA. En fjerdedel av de spurte hadde selv blitt lurt og opplevd å få påvist feilinformasjon i egne publiserte saker. Og debatten om «alternative facts» er på ingen måte over: Et flertall av både journalister (52%) og publikum (62%) mener det er umulig å presentere nyheter som alle kan være enige om er sanne.
Les mer her:


Les også