Om Washingtons tankesmier


Publisert: 25. oktober 2023

Kategori: Lesestoff

Forfatter: NordicPressCenterDel denne artikkelen:


Washingtons tankesmier er gullgruver for gravende journalister. Her finner du eksperter på det meste, og de fleste stiller velvillig opp for pressen. Men husk å gjøre hjemmeleksa først! Jo mer du kan fra før, jo mer får du vite når du spør. Her er en oversikt over noen av de beste. Lykke til.

Center for Strategic and International Studies

Center for Strategic and International Studies (CSIS) er en tankesmie som tar for seg forsvars,-sikkerhets-, og utenrikspolitiske spørsmål. Blant USAs beste tankesmier på nordområdepolitikk. Har hatt en rekke prosjekter støttet av norske myndigheter.

Arrangementer her.


Brookings

Brookings er en av Washington D.C.s eldste og mest innflytelsesrike tenketanker. Tenketanken har et liberalt ståsted, og har kjente eksperter på utenrikspolitikk, økonomi, styresett, klima og kunstig intelligens.

Arrangementer her.


The Heritage Foundation

The Heritage Foundation er USA mektigste høyrekonservative tenketank i USA, og har sterk påvirkningskraft på republikansk side. Tenketanken driver også nyhetsnettstedet The Daily Signal, som skriver om politikk og kultur.

Arrangementer her.


Center for American Progress

Center for American Progress er en progressiv tenketank, og blant de mest innflytelsesrike under Obama-administrasjonen. Tenketanken skriver analyser knyttet til store nasjonale og internasjonale spørsmål, og er sterkt engasjert i klimaspørsmål og abortsaken.

Arrangementer her.


Third Way

Third Way kalles ofte “Bidens tenketank”. Dene lille men anerkjente tenketanken utvikler politikk og ideer til sentrum-venstre, og har blant annet eksperter på klima og økonomi. The Washington Post har blant annet uttalt at tenketanken er “den beste kilden til nye ideer innen offentlig politikk”.

Arrangementer her.


Cato Institute

Cato Institute er en liberal tenketank  for offentlig politikk, dedikert til prinsippene om individuell frihet, begrenset offentlig styring og frie markeder. Tenketanken dekker blant annet områder som juss og økonomi.

Arrangementer her.


Peterson Institute for International Economics

Peterson Institute for International Economics (PIIE) er en ideell tenketank dedikert til økonomi. PIIE forsker på utfordringer som den globale økonomien står overfor, fra regionale studier til makroøkonomi, handel og investeringer, finans og globaliseringer, og menneskelig adferd. PIIE bidrar også med konkrete politiske løsninger på økonomiske utfordringer.

Arrangementer her.


The Wilson Center

Wilson-senteret er blant USAs viktigste tenketanker. I 2019 ble Wilson kåret til den beste regionale tenketanken i verden av Global Go To Think Tank Index Report. Tenketanken forsker på et bredt spekter av områder, og er opptatt av å skape et diskusjonsforum for globale utfordringer. Tenketanken ble opprettet i 1968 til minne om president Woodrow Wilson (D).

Arrangementer her.


New America

New America er en sentrum-venstre tenketank som fokuserer på en rekke offentlige politiske problemstillinger knyttet til nasjonal sikkerhet, teknologi, økonomi, utdanning, helse og kjønn.  Tenketanken utvikler også politiske, juridiske og teknologiske verktøy for å styrke det amerikanske demokratiet.

Arrangementer her.


The American Enterprise Institute

The American Enterprise Institute (AEI) er en sentrum-høyre tenketank dedikert til demokrati og fritt entreprenørskap, og arbeider på tvers av et bredt spekter av områder som: økonomi, utdanning, helsevesen, fattigdom, utenriks- og forsvar, og teknologi og innovasjon. AEI sitt arbeid hviler på prinsippene om økt privatisering og begrenset statlig styring.

Arrangementer her.


Center For a New American Security

Center For a New American Security (CNAS) er en uavhengig tenketank med et overordnet fokus på nasjonal sikkerhets- og forsvarspolitikk som terrorisme, krigføring, trusler mot demokratiet, og fremveksten av Asia som et globalt maktsenter. Tenketanken befinner seg på demokratisk side i amerikansk politikk. CNAS bidrar med forskning, ideer og analyser, og har som mål å styrke kunnskap og debatt på sikkerhetsspørsmål.

Arrangementer her.


Economic Policy Institute

Economic Policy instituttet (EPI) er en ideell tenketank som fokuserer på arbeidstakere med lav og middels inntekt i USA. EPI er en ikke-partipolitisk tenketank som mener at alle arbeidstakere fortjener en god jobb, rettferdig lønn, pensjon og tilgang til helsehjelp. EPI gjennomfører forskning og analyser, og  gir råd til hvordan politikk kan utformes for å ivareta interessene til arbeidstakere med lav inntekt.

Arrangementer her.


Carnegie Endowment for International Peace

Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) er en global tenketank som jobber for å fremme internasjonal fred. Tenketanken jobber med å forstå hvilke trusler som påvirker global sikkerhet. I tillegg tilbyr Carnegie rådgivning til neste generasjons utenrikspolitiske ledere.

Arrangementer her.


Freedom House

Freedom House jobber for å fremme menneskerettigheter og demokrati. Hvert år publiserer Freedom House en rapport som viser grad av demokrati i verdens stater.

Arrangementer her.

Kart som viser trender for demokrati og frihet verden over her.


Bipartisan Policy Center

Bipartisan Policy senteret er en tenketank som jobber med å kombinere de beste ideene fra det Demokratiske partiet og det Republikanske partiet for å fremme helse, sikkerhet og muligheter for alle amerikanere.

Arrangementer her.


Atlantic Council

Atlantic Council fokuserer på forhold som påvirker sikkerhet og velstand. Tenketanken ser blant annet på terrorisme, diplomati, atomtrusler, teknologi, handel, energi og cyberkrigføring. Atlantic Council forplikter seg til transatlantiske verdier som demokrati, individers rettigheter, frie markeder og rettsstaten. Har ofte vært vertskap for norske politikere.

Arrangementer her.


Competitive Enterprise Institute

Competitive Enterprise instituttet (CEI) jobber for mindre statlig regulering og større grad av markedsløsninger på politiske spørsmål. CEI er en stemme mot statlig regulering i politiske spørsmål knyttet til blant annet energi, miljø, næringsliv og finans, teknologi og telekommunikasjon, arbeidskraft og transport.

Arrangementer her.


The Stimson Center

Stimson-senteret er en ideell tenketank dedikert til nasjonal, regional og internasjonal sikkerhet. Stimson-senterets mål er å styrke fred og sikkerhet gjennom å utføre analyser, og tilby praktiske løsninger på sikkerhetsutfordringer. Fokusområdene deres er også teknologi og handel, klima, Asia og amerikansk utenrikspolitikk.

Arrangementer her.

Capitol Hill


Les også