Berit Enge: Från det lokala till det globala


Publisert: 31. mai 2023

Kategori: Uncategorized

Forfatter: NordicPressCenterDel denne artikkelen:


I ett informationsflöde där lokaltidningarna vinner allmänhetens tilltro ställer Berit Enge och Karianne Sørgård Olsen sig frågan: Hur kan lokalpressen navigera från det lokala till det globala? I deras artikel diskuterar de vikten av att lokala medier ser bortom sina egna kommungränser för att erbjuda en bredare och mer nyanserad bild av världen. Samtidigt som de betonar journalistikens ansvar att förmedla och tolka dessa komplexa globala sammanhang för sina läsare.

Läs artikeln här.


Les også