Contact

Ta kontakt med Nordic Press Center


Kontakt oss dersom du jobber med eller planlegger prosjekter der kontakter eller et besøk i Washington er av interesse. Vi kan tilby bistand i form av ideer, inspirasjon, kontakter, arbeidsplass og overnattingsmulighet.

Contact us if you are planning projects where we may be of assistance.