Journalister & Presse

Hva tilbyr vi?

  • Årlige faste studiereiser med aktuelle tema. I år går reisen til Kentucky i september, der vi blir kjent med konservative velgere og interessegrupper like før valget, og videre til Kongressen og lobbyistmiljøet i Washington. Slik følger vi politikken fra grasrota til toppolitikerne, og lærer mye om hvorfor amerikansk politikk er blitt så vanskelig å forstå for oss skandinaver.
  • Skreddersydde arbeids- eller studieopphold i Washington med effektiv nettverksbygging
  • Et journalistisk «hjem» med arbeidsplasser, kort vei til alt, godt internett, møterom, hyggelig hage og rimelige overnattingsmuligheter
  • Tilgang til et bredt kontaktnett innen politikk, økonomi og journalistikk
  • Zoom-orienteringer om aktuelle tema

Etablerte samarbeidsprosjekter

Nordic Press Center samarbeider med Senter for undersøkende journalistikk i Bergen og American University i Washington om prosjektet Bridging Investigative Journalism, der ti journalistikkstudenter hvert år, fem fra hver institusjon, tilbys et studieopphold i hhv Washington og Bergen. Programmet støttes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kontaktperson i Bergen er instituttleder og grunnlegger Per Christian Magnus.

Nordic Press Center etablerer i år samarbeid med journalistikkstudiet på Nord Universitet i Bodø, med fokus på utvikling av «glokaljournalistikk», lokaljournalistikk som løfter blikket og kobler sammen det lokale med internasjonale prosesser og hendelser. Programmet er en del av journalistikkstudiet, og tilbys tre studenter og to journalister fra Nord-Norge hvert år. Kontaktperson i Bodø er førsteamanuensis Karianne Sørgård Olsen.

Vi har også etablert samarbeid med den norske tankesmien Utsyn, der unge journalister kan få tilbud om å delta som medarbeidere i Utsyns prosjekter med hensikt å opparbeide seg kunnskap om tema aktuelle for fremtidig journalistikk. I 2023/24 arbeidet Utsyn, University of Maryland og Nordic Press Center sammen om et forskningsprosjekt om russisk desinformasjon i Norge. Prosjektet støttes av University of Maryland.