Receptet på en balanserad nyhetsdiet


Publisert: 1. februar 2023

Kategori: Uncategorized

Forfatter: NordicPressCenterDel denne artikkelen:


Vart ligger de medier du konsumerar på det politiska spektrumet?

Läser du mest nyheter som ligger i den vänstra kolumnen? Högra? Eller kanske i mitten? Då behöver du se över din nyhetsdiet, menar Julie Mastrine

Om du är omedveten om mediers partiskhet riskerar du att fastna i filterbubblor som matar användare med ideologiskt konsekvent innehåll. Därför uppmanar Mastrine nyhetskonsumenterna till att läsa medier från hela det politiska spektrumet för att få en balanserad uppfattning av omvärlden.

«All media är partisk och det är OK»

För hjälpa folk att öka mediekunskapen startade hon AllSides, en mediebevakare av nyhetsorganisationers partiskhet, som har blivit ett populärt verktyg för att identifiera potentiella fördomar hos nyhetsorganisationerna.

“All media är partisk och det är OK,” säger Mastrine. Men det är viktigt att nyhetsorganisationerna är transparenta med deras partiskhet för att bibehålla ett förtroende hos läsarna och låta läsarna själva få skapa sig en uppfattning av omvärlden, säger Mastrine.

På AllSides analyserar faktagranskare just denna informationen och drar slutsaster kring meningen bakom faktan: Vilka fakta tonar de ner och vilka lyfter de fram? Vilka nyheter väljer de att skriva om? Och vilka politiker faktakollar de? Allt för att kunna skapa en politiskläggning hos nyhetsorganisationerna.

Kan vi lita på diagrammen?

Men likt andra faktagranskade organisationerna har AllSides fått kritik för att de inte reflekterar en rättvis bild av vilka nyheter som faktiskt är pålitliga. Partiskhet behöver inte alltid mena misinformation och lögner, säger Poynter. 

I verkligheten ger dessa diagrammen ofta en falsk bild av att medierna i mitten på diagrammet är de mest trovärdiga. Men i själva verket visar diagrammen sällan på noggrannhet eller trovärdighet inom nyhetsorganisationerna. 

Poynter pekar också på att diagrammen saknar ofta en förståelse för överlappningen av partiskhet inom nyhetsorganisationer (exempelvis kan affärskolumnen vara mer konservativ än det allmänna nyhetsflödet) eller är tillräckligt transparenta och riktiga med deras metodologi. 

Därför menar Mastrine att det viktigt att se diagrammen snarare som ett verktyg i din verktygslåda för mediekunskap. Politisk partiskhet är inte det enda nyhetskonsumenter bör se upp för utan noggrannhet, pålitlighet och etiska standarder inom redaktionen spelar också en viktig roll för att dela informativa nyheter. 

Men i grund och botten handlar allt om att hålla en balanserad nyhetsdiet, säger Mastrine.


Les også