Att ingripa eller inte ingripa? Det är frågan.  

Journalister som tvingas kliva ur sin roll som reportrar och ingripa i en situation kan uppleva negativa effekter i sin mentala hälsa. Konceptet kallas för moralisk skada och sker då journalister finner sig vid ett vägval: att ingripa eller inte. Den linjen som ska separera vad som är rätt och fel suddas ut och det moraliska dilemma som uppenbaras kan …

Boktips: The Court and the World: American Law and the New Global Realities

USAs Høyesterett har de siste dagene levert en rekke avgjørelser som vil føre til store endringer når det gjelder våpen, abort og miljø. Dagens sammensetning av Høyesterett, med tre Trump-utnevnte medlemmer, sikrer et konservativt flertall (6-3), med dommere som ønsker å tolke grunnloven så bokstavelig som mulig, uten hensyn til samfunnsendringer, konsekvenser for dem saken angår direkte eller politisk virkelighet. …