Boktips: The Race Beat

Journalister stoltserar gärna med den etiska grund som vårt yrke bygger på: “vi ger en röst till de som inte har en,” “vi representerar de undertryckta” och “vi plågar de bekväma och tröstar de drabbade.” Vi gillar därför inte höra att just denna etiska grunden har varit begränsad till enbart de vita medborgarna i vårt samhälle. Faktum är att rapporteringen om …

Varför kapitaliserar vi “Black” men inte “white?”

I den här artikeln förklarar Mike Laws varför det är så viktigt att vita journalister anstränger sig till att förstå varför kapitaliseringen av endast en liten bokstav är så viktig och vad det säger om USAs historia. Laws pekar på en tid i historien då slaveriet “deliberately stripped” förslavade människor “of all other ethnic/national ties.” Medan användningen av African American …