To universiteter + NPC = Nytt utvekslingsprogram for journalistikkstudenter

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i Norge har tildelt tre millioner norske kroner i støtte til Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og Universitetet i Bergen for å utvikle varige samarbeidsrelasjoner med USA innen undersøkende journalistikk. Initiativet er del av UTFORSK-programmet. Nordic Press Center vil bli koordinator og vertskap for studentene. Masterstudenter fra Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet …